sobota 13. srpna 2011

Anketa - Co Čech, to muzikant - Výsledky

Před nějakou dobou jsem uveřejnil anketu, ve které jsem se čtenářů ptal, zda hrají ne nějaký hudební nástroj. Když jsem viděl, že většina lidí odpovídá "Ano", začaly mi hlavou vrtat dvě věci. Kdo jsou tito hudebně nadaní čtenáři a na jaký hudební nástroj hrají. Proto jsem vytvořil dotazník, kde jsem se na výše uvedené dotazy zeptal. A stejně, jak jsem já vyl nadšen výsledky ankety, stejně tak byli nadšeni i respondenti a ihned se začali vyptávat, kdy výsledky uveřejním a zdali provedu nějaký rozbor. Tak, je to tady. Vy kteří jste kladli tyto otázky jste se nyní dočkali. Čekejte prosím, výsledky se zpracovávají...

Ankety se zúčastnilo 15 lidí, z toho 12 na hudební nástroj hraje a 3 ne. Z těchto patnácti lidí se 11 jedinců odhodlalo vyplnit doplňující dotazník. Z nastřádaných dat, které jsem prohnal unikátním analyzátorem, jsem posléze vytvořil grafické pomůcky, známé jako koláčové grafy.

První ukazuje odpovědi na otázku "Hrajete na nějaký hudební nástroj?" Jak jistě vidíte, graf vypadá přesně podle předpokladů, tedy jako náš známý Pac-Man. Druhé zjištění napovídá, že mám mezi čtenáři i zástupce něžného pohlaví. Ještě milejší však je, že žádná z žen nezklamala a odpověděla kladně.

Otázkou zůstává, co je příčinou tak vysokého procenta kladných odpovědí? Je tedy rčení "co Čech, to muzikant" pravdivé nebo je to literární povahou mých článků, které přitahují takto nadané čtenáře? Na tuto otázku bohužel anketa neodpověděla. Možná je to tím, že jsem tuto otázku položil až teď. Kdo ví, třeba se dopracujeme i k této cenné informaci.

Ale zpět k otázkám, které jsem položil v anketě. Druhá z nich se ptala, na jaký konkrétní nástroj daná osoba hraje. Z odpovědí jsem se dozvěděl, že více jak polovina (5 z 9) ovládá dokonce více, jak jeden nástroj (na tohle žádný hezký graf nemám) a průměr všech 11 dotazovaných je ~1,45 nástroje na osobu. Dalším faktem je, že většina respondentů jsou samouci. Ale teď už k nejduležitějšímu koláčku, který všechny tak zajímá.


Žádné komentáře:

Okomentovat